January 2020

Invitație

Data: 
Fri, 2020-01-31 16:20

 

Anunț privind iniţiativa de elaborare şi consultarea publică a proiectului Hotărîrea a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvemului

Data: 
Wed, 2020-01-29 14:53

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative si pct. 177 din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 610/2018 inițiază, începând cu data de 29 ianuarie 2020, consultarea publica a proiectului Hotarirea a Guvernului cu privire la modificarea unor hotariri ale Guvernului.( Modificarile ce se operează în Hotarârea Guvernului nr. 1030/1998.)

Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului actului normativ

Data: 
Thu, 2020-01-23 14:04

 

Pentru a accesa proiectul actului normativ faceți click aici.