Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Anatolie Ghilaş

Director general ARFC

Ştiri

 • 2016-09-21 16:06
  Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru
  Întreprinderea Specializată în “ Cadastru”
  anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator
 • 2016-08-25 12:42

   În perioada 24-26 august reprezentanții Autorității Administrației Geodezice de Stat au întreprins o vizită în cadrul Agenției Relații Funciare şi Cadastru. Dl Anatolie Ghilaş, director general ARFC s-a întîlnit cu dl Danco Makovinovic, direcor general al autorităției Croației unde au făcut schimb de informații privind prezentarea generală a ambelor entități, informații asupra proiectelor şi priorită

  ților de dezvoltare a ARFC, precum şi subiecte de interes pentru eventuale proiecte comune.

 • 2016-08-25 09:01
  Anunt

   Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru Întreprinderea Specializată în “ Cadastru”anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea funcţiei de registrator înoficiile cadastrale teritoriale: Anenii-Noi, Cahul, Criuleni, Căuşeni, Călăraşi, Făleşti, Leova,Soroca, Sîngerei, Teleneşti, Ştefan- Vodă, filiale ale Î.S.”Cadastru”în termen pînă la 27.09.2016.Cerinţe minime obligatorii faţă de candidat:a) cetăţenia Republicii Moldova; b) este licenţiat în drept, sau - are studii superioare la speciali

Sediul

 

Orele de lucru: 8.00-17.00

Telefon: +37322881255

 

Linia instituţională pentru informare:
+37322881258
Livia Tifoi, specialist superior, SRU

Orarul de recepţionare a apelurilor
de la 8.00-17.00 zilnic, în afara
de sâmbătă și duminică şi zilelor de sărbători

Fax: 0373226373
E-mail: info@arfc.gov.md
Web: www.arfc.gov.md

Pagina principală

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Deoarece cadastrul serveşte ca bază pentru crearea Infrastructurii Nationale de Date Spaţiale, actualmente Agenţia este preocupată de elaborarea Sistemului Informaţional Geografic Naţional.

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 383 din 12.05.2010 se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în număr de 41 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.