Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Anatolie Ghilaş

Director general ARFC

Ştiri

  • 2017-09-11 15:50

    Reprezentanții Agenției Servicii Publice, Primăriei mun. Chișinău, Primăriei mun. Bălți, Uniunii Geodezilor, Geologilor și Inginerilor Cadastrali din Moldova, Uniunii Geodezilor din Moldova sunt invitați, marți, l9 septembrie 2017, ora 10:00, str. A. Pușkin, 47, etaj 1, la atelierul de lucru cu tematica,,Implementarea softului Inventori 11 la executarea lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri și incăperi izolate, întru integrarea planurilor de nivele în format digital în baza de date grafică a cadastrului".  

  • 2017-09-11 10:17

    Întru ridicarea nivelului de calitate a serviciilor de evaluare din Republica Moldova la standardele internaţionale de evaluare, precum şi pentru excluderea cazurilor de ducere în eroare a beneficiarilor serviciilor de evaluare, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, care reglementează activitatea de evaluare a bunurilor imobile, a elaborat o scrisoare cu caracter instructiv privind neadmiterea în practica evaluării bunurilor imobile a emiterii de către întreprinderile de evaluare a certificatelor de confirmare a valorii de piaţă a bunurilor imobile estimate anterior.

  • 2017-09-08 11:49

Sediul

 

Orele de lucru: 8.00-17.00

Telefon: +37322881255

 

Linia instituţională pentru informare:
+37322881258
Teșcu Elena, specialist superior, SRU

Orarul de recepţionare a apelurilor
de la 8.00-17.00 zilnic, în afara
de sâmbătă și duminică şi zilelor de sărbători

Fax: 0373226373
E-mail: info@arfc.gov.md
Web: www.arfc.gov.md

Pagina principală

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Deoarece cadastrul serveşte ca bază pentru crearea Infrastructurii Nationale de Date Spaţiale, actualmente Agenţia este preocupată de elaborarea Sistemului Informaţional Geografic Naţional.

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 383 din 12.05.2010 se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în număr de 41 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.