Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Anatolie Ghilaş

Director general ARFC

Ştiri

 • 2017-03-13 15:50
   
  Agenția Relații Funciare și Cadastru, Întreprinderea Specializată în “ Cadastru”
  anunţă primirea cererilor pentru concursul cu privire la ocuparea  funcţiei de registrator în oficiile cadastrale  teritoriale:   Briceni,  Cahul, Călăraşi,  Căuşeni, Chişinău,  Cimişlia,  Criuleni,  Leova,  Făleşti, Nisporeni, Soroca, Stefan - Vodă,  Vulcăneşti  filiale ale Î.S.”Cadastru”   în termen pînă la 1
 • 2017-03-07 12:36

   Felicitarea dlui Anatolie Ghilaș, director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu ocazia Zilei de 8 Martie

 • 2017-02-24 11:21

  Astazi, 24 februarie, în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru s-a organizat un curs cu tematica „Corectitudinea îndeplinirii Declarației de avere și interese personale”. Reprezentanții Autorității Naționale de Integritate, dl Lilian Chișca și dna Adela Griciuc au desfășurat instruirea priv completarea declarației de avere și interese personale în condițiile adoptării Legii privind declararea averii şi a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016 Monitorul Oficial nr.245-246/513 din 30.07.2016.

Sediul

 

Orele de lucru: 8.00-17.00

Telefon: +37322881255

 

Linia instituţională pentru informare:
+37322881258
Teșcu Elena, specialist superior, SRU

Orarul de recepţionare a apelurilor
de la 8.00-17.00 zilnic, în afara
de sâmbătă și duminică şi zilelor de sărbători

Fax: 0373226373
E-mail: info@arfc.gov.md
Web: www.arfc.gov.md

Pagina principală

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Deoarece cadastrul serveşte ca bază pentru crearea Infrastructurii Nationale de Date Spaţiale, actualmente Agenţia este preocupată de elaborarea Sistemului Informaţional Geografic Naţional.

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 383 din 12.05.2010 se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în număr de 41 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.