Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Standardul SM 249:2004 a fost anulat

Publicat la:Joi, 07/01/2021 - 14:31

Serviciul Evaluarea Bunurilor Imobile informează evaluatorii bunurilor imobile despre faptul că Standardul Moldovean SM 249:2004 “Sistem unic de evaluare a patrimoniului. Termeni și definiții” a fost anulat prin Hotărârea Institutului Național de Standardizare nr.165 din 08.07.2016.

Dat fiind faptul că, până în prezent în rapoartele de evaluare se întâlnesc referințe la standardul în cauză Serviciul evaluarea bunurilor imobile solicită evaluatorilor să fie atenți la aplicarea acestui document.

Totodată, dezvoltarea continuă a evaluatorilor bunurilor imobile, familiarizarea cu modificările actelor normative în domeniu, este trăsătura caracteristică a unui specialist calificat.