Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Domenii de administrare

Relații funciare

Formularea şi realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe întreg teritoriul ţării, indiferent de forma organizatorico-juridică, tipul de proprietate a pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale:
 
- elaborarea, promovarea şi implementarea politicii de stat în domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului și ajustarea lor la standardele şi normele europene; 
- realizarea programelor de reformare a relaţiilor funciare; 
- participă în grupuri de lucru ce ține de asigurarea autentificării dreptului deţinătorului de teren proprietate publică a statului;
- examinarea dosarelor și prezentarea Guvernului a propunerilor privind modificarea destinaţiei conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170 din 25.10.2016; 
- coodonarea lucrărilor de identificare, inventariere cantitativă şi calitativă ale terenurilor  destinate agriculturii, stabilite prin Dispoziția Guvernului 30-d din 29 mai 2019; 
- asigurarea metodologică la executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a Statului în conformitate cu prevederile Legii nr. 29 din 05.04.2018.
- organizarea şi asigurarea executării integrale a măsurilor antierozionale, a lucrărilor de restabilire a terenurilor degradate, valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor, reconstrucţie şi sădire a fâşiilor forestiere de protecţie, conform programelor anuale aprobate de Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului(HG nr.864/2020, HG nr.985/2020); 
- elaborarea propunerilor la exproprierea terenurilor pentru Portul International Giurgiulesti (HG nr.335/2020); 
- aprobarea şi coordonarea proiectelor de hotărîri de Guvern, proiecte de legi cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice interesate și mediul academic;
- elaborarea propunerilor pentru tinerea Sistemului Informational Registrul Solurilor RM(HG nr.935/2020).