Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Proiectul Twinning pentru ARFC a organizat cea de-a 11-a ședință a Comitetului de Guvernare a proiectului

Publicat la:Joi, 04/27/2023 - 15:52

   La 25 aprilie curent, Agenția Relații Funciare și Cadastru a găzduit a 11-a ședință a Comitetului de Guvernare a proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de Uniunea Europeană. La întrunire, Directorul general adjunct al ARFC, Dl Ștefan Crigan, alături de liderii de proiect din Țara beneficiară și statele membre UE (Croația și Polonia), care implementează proiectul, precum și Managerul de proiect împreună cu Managerul financiar din partea Delegației Uniunii Europene în Moldova au discutat progresul din cadrul ultimului trimestru, precum și au trecut în revistă activitățile planificate pentru etapa următoare (aprilie – octombrie 2023). Consilierii rezidenți de Twinning din partea Croației și R. Moldova au descris în detaliu activitățile planificate și implementate în perioada ianuarie – martie 2023, așa ca:

 

-          finalizarea proiectului pilot cu ultima sesiune de instruire a entităților publice la tema elaborării și actualizării metadatelor,

-          finalizarea elaborării modelului și planului de afaceri ale ARFC pentru datele și serviciile acesteia,

-          desfășurarea unor instruiri specializate la următoarele teme: operarea dronelor în domeniul datelor spațiale, crearea bazelor de date spațiale și aplicabilitatea datelor LIDAR,

-          elaborarea unei strategii de promovare a infrastructurii naționale de date spațiale la scară largă,

-          definitivarea cadrului strategic în domeniul INDS, prin definitivarea proiectelor de Program de Stat în domeniul INDS și Plan de Acțiuni aferent acestuia, etc.

 

   Proiectul Twinning este implementat de un consorțiu condus de Administrația Geodezică de Stat din Croația în calitate de instituție lider din partea statelor membre UE, cu sprijinul instituțiilor junior din partea statelor membre UE: Oficiul Central de Geodezie și Cartografie din Polonia și Agenția pentru Întreprinderi din Țările de Jos. Aceste instituții sunt, de asemenea, susținute de experți pe termen scurt de la Facultatea de Geodezie a Universității din Zagreb, Croația, și Cadastru din Olanda, în timp ce Agenția Centrală de Finanțe și Contractare din Croația asigură gestionarea administrativă și financiară a proiectului Twinning.