Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Instituție subordonată

Î.S. Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru, este întreprinderea de stat, în cadrul căreia Agenția Relații Funciare și Cadastru exercită funcția de fondator, prin intermediul cărora Agenția execută și realizează programele de stat în domeniul geodeziei, cartografiei, geoinformaticii și infrastructurii naționale de date spațiale pentru asigurarea tuturor ramurilor economiei naționale, inclusiv pentru securitatea și apărarea țării, cu date spațiale de referință după cum urmează:

 

1) Rețele Geodezice de Stat cum ar fi: Rețeaua Geodezică Națională, Rețeaua Națională de Nivelment, Rețeaua Gravimetrică Națională și Rețeaua Națională de Poziționare “MoldPOS” care sunt necesare pentru determinarea corectă poziției a obiectelor în spațiu;

 

2) Hărți topografice la diferite scări, imagini ortophoto și alte date spațiale de bază;

 

3) Lucrările de demarcare a frontierei de stat dintre Republica Moldova și Ucraina;

 

4) Executarea proiectelor pan-europene: EuroRegionalMap, EuroGlobalMap, EuroDem, proiecte aprobate de către Parlamentul European;

 

La fel, prin intermediul Î.S. INGEOCAD, Agenția menține, asigură funcționarea și dezvoltarea geoportalului tematic moldova-map (http://moldova-map.md), care oferă accesului liber publicului la datele spațiale, aflate în responsabilitatea Agenției.