Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului evaluatorului bunurilor imobile

Publicat la:Mar, 08/29/2023 - 10:57

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, anunță despre recepționarea cererilor solicitanților privind acordarea certificatului evaluatorului bunurilor imobile până pe data de 06 septembrie 2023.

 

Cererea se completează în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.817/2020, iar la pct.9 din cerere se va indica poșta electronică a solicitantului și la cerere se va anexa următoarele acte:

 

1) copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

2) copia de pe diploma de studii superioare și copiile de pe actele ce confirmă pregătirea profesională (participarea la cursuri de dezvoltare profesională, seminare de instruire, conferințe științifice/științifico-practice în domeniu etc.);

3) copia de pe actul ce confirmă experiența de muncă în Republica Moldova de cel puțin un an în calitate de evaluator practic sau stagiar;

4) copia raportului (rapoartelor) de evaluare, care se referă la unul sau mai multe tipuri de bunuri imobile, elaborat(e) de către solicitant sau cu participarea lui. Raportul (rapoartele) se prezintă nepersonalizat, fără indicarea numelui (denumirii) beneficiarului şi datelor lui de identificare, adresei şi numărului cadastral al obiectului evaluării.

 

 

Actele se prezintă fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorităţii, fie prin scrisoare recomandată, fie prin intermediul sistemelor informaţionale destinate, fie prin poşta electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), pe adresa electronică: info@arfc.gov.md.