Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

ANUNȚ privind rezultatele finale ale procedurii de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Publicat la:Lun, 10/02/2023 - 14:16

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii, vă informează despre susținerea interviului și acordarea certificatului topogeodezic şi cartografic pentru următorilor candidați (conform listei):

În conformitate cu art.62 din Regulamentul menționat, certificatele vor fi eliberate candidaților după data de 9 octombrie 2023, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

 

Lista

 Candidaților care au susținut procedura de certificare în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

 

Nr.

Numele / Prenumele

Avizul comisiei după proba interviu

1.

Cheibaș Mihail

Certificat pentru categoria II