Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț privind rezultatele finale ale procedurii de certificare

Publicat la:Mie, 09/27/2023 - 10:31

     Urmare a desfășurării procedurii de certificare în conformitate cu Regulamentul cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 817/2020, Comisia de certificare informează despre susținerea interviului și acordarea certificatului inginerului cadastral pentru următorii solicitanți:

 

Nr.

d/o

Numele Prenumele

Avizul comisiei

1.      

Pleș Eugeniu

Certificat

2.      

Stăvilă Diana

Certificat

3.      

Nicolaescu Constantin

Certificat

4.      

Dumitraș Alexandr

Certificat

5.      

Vizitiu Elena

Certificat

6.      

Nuca Dumitru

Certificat

7.      

Mutu Serghei

Certificat

8.      

Palade Viorel

Certificat

9.      

Balov Ilia

Certificat

 

    Astfel, conform pct. 62 din Regulamentul menționat, certificatele vor fi eliberate solicitanților după data de 10 octombrie 2023, la sediul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, bir. 310.