Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț privind rezultatele certificarii a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Publicat la:Mar, 07/06/2021 - 08:48

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii, vă informează despre susținerea interviului și acordare a certificatului topogeodezic şi cartografic pentru următorii candidați (conform listei):

În conformitate cu art.62 din regulamentul de mai sus-menționat, certificatele vor fi eliberate candidaților după data de 15 iulie 2021, fie personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

 

Lista

 candidaților care au susținut procedura de certificare în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

 

Nr.

Numele / Prenumele

Avizul comisiei după proba interviu

1.

Ostaficiuc Victor

Certificat

2.

Rudenco Victor

Certificat

3.

Șterban Adrian

Certificat

4.

Cazangiu Eugeniu

Certificat

5.

Morcov Alexandru

Certificat

6.

Iepure Adrian

Certificat

7.

Iacovlev Andrei

Certificat

8.

Josanu Marin

Certificat

9.

Savițchi Roman

Certificat

10.

Cernenco Victor

Certificat

11.

Perceamlî Valeri

Certificat

12.

Cojuhari Iuri

Certificat

13.

Osoianu Constantin

Certificat