Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț privind proba scrisă a solicitanților certificatului topogeodezic / cartografic

Publicat la:Mie, 06/23/2021 - 14:15

Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunțăorganizarea probei scrise, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului.

Proba scrisă a examenului de certificare pentru obținerea certificatului de calificare topogeodezic şi cartografic se va desfășura pe data de 28 iunie 2021, ora 10:00, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, et. 3, bir. 305.

 

 

Solicitanții admiși la proba scrisă pentru obținerea certificatului de calificare  topogeodezic şi cartografic

 

 

Nr.

d/o

Numele,

Prenumele

Avizul comisiei de certificare

Categoriile admise

  1. 1.       

Morcov Alexandru

Admis

V;

  1. 2.       

Perceamlî Valerii

Admis

III, IV, V;

  1. 3.       

Cojuhari Iuri

Admis

V;

  1. 4.       

Osoianu Constantin

Admis

III.