Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț privind proba interviu a solicitanților certificatului topogeodezic / cartografic

Publicat la:Mar, 06/29/2021 - 11:34

ANUNȚ

cu privire la desfăşurarea probei interviu pentru certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

 

Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunțăorganizarea probei interviu, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului.

Proba interviu se va desfășura pe data de 5 iulie 2021, începând cu ora 10:00, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3, bir. 305, conform graficului aprobat.

Lista candidaţilor admişi la interviu:

Nr.

Numele / Prenumele

Categoria admisă la interviu

Ora stabilită pentru interviu

I

II

III

IV

V

1.

Ostaficiuc Victor

-/-

-/-

admis

admis

-/-

 

10:00

2.

Rudenco Victor

-/-

-/-

admis

admis

-/-

3.

Șterban Adrian

-/-

-/-

admis

admis

-/-

4.

Cazangiu Eugeniu

-/-

-/-

admis

admis

-/-

5.

Morcov Alexandru

admis

admis

admis

admis

-/-

 

10:20

6.

Iepure Adrian

admis

admis

admis

admis

-/-

7.

Iacovlev Andrei

admis

admis

admis

admis

-/-

8.

Josanu Marin

-/-

-/-

admis

admis

-/-

 

10:35

9.

Savițchi Roman

-/-

-/-

admis

-/-

-/-

10.

Cernenco Victor

-/-

-/-

admis

-/-

-/-

11.

Perceamlî Valeri

-/-

-/-

admis

admis

admis

 

10:50

12.

Cojuhari Iuri

-/-

-/-

admis

admis

admis

13.

Osoianu Constantin

-/-

-/-

admis

-/-

-/-