Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț perivind solicitanții admiși la proba scrisă pentru obținerea primară a certificatului de calificare a inginerului cadastral

Publicat la:Vin, 06/11/2021 - 14:29

Comisia de certificare a inginerilor cadastrali anunță organizarea examenului de certificare a inginerilor cadastrali (proba scrisă), în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului.

 

Proba scrisă a examenului de certificare a inginerului cadastral se va desfășura  în conformitate cu graficul aprobat, pe data de 18 iunie 2021, ora 10:00/13:00, în incinta Agenţiei Relaţii funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3 bir. 305.

 

Solicitanții admiși la proba scrisă pentru obținerea primară

a certificatului de calificare a inginerului cadastral

 

 

Numele,

Prenumele

Avizul comisiei de certificare

Data și ora prezentarii la test

Corobceanu Olga

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Șoimu Cornelia

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Roșca Irina

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Isac Ludmila

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Tifoi Irina

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Bordian Maxim

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Cucerenco Stanislav

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Ciornaia Vera

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Danii Ivan

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Danii Anastasia

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Ivancenco Pavel

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Usturoi Dumitru

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Șargarovschi Tatiana

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Baciu Vera

Admis

18.06.21, ora. 10.00

Camburian Eugen

Admis

18.06.21, ora. 10.00

ColibabaOlesea

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Cucoș Marcel

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Bradu Maria

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Curoșu Maxim

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Bobu Iulia

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Boscan-CazacuOxana

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Blașco Sergiu

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Bejan Vadim

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Arnaut Anna

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Selivanov Tatiana

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Rotaru Tatiana

Admis

18.06.21, ora. 13.00

OneaMircea

Admis

18.06.21, ora. 13.00

GrigorievAlexandru

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Maleca Igor

Admis

18.06.21, ora. 13.00

CeglatonevSerghei

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Cambur Ivan

Admis

18.06.21, ora. 13.00

Budu Vitalie

Respins