Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunț cu privire la lansarea apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvenţiei în avans

Publicat la:Vin, 03/10/2023 - 15:18

În scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol, Agenția Relații Funciare și Cadastru vă informează că începând cu 10 martie curent până la 21 aprilie curent, conform  Ordinului nr 17/2023,  se inițiază procesul de  depunere a cererilor de solicitare a subvenţiei în avans pentru proiectele investiţionale privind lucrările de îmbunătăţiri funciare.

 

    Subvențiile, care constituie 80% din valoarea proiectului eligibil, vor fi acordate pentru activitățile ce țin de  prevenirea și de combaterea eroziunii solului pe terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime, activitățile ce țin de  ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate și activități ce țin de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole.

 

    În  acest context, informăm solicitanții despre pachetul minim al documentelor necesare ce urmează a fi depus, pentru obținerea subvențiilor: cererile de solicitare a subvenției în avans, proiectul investițional, planul de afaceri, declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate, declarația cu privire la conflictul de interese și contractul de acordare a subvenției în avans.  Acestea sunt disponibile pe pagina web a Agenției la următorul link: https://bit.ly/3uailjl .

 

   Dosarul de solicitare a subvenţiei în avans urmează să fie depus de către solicitant la secția/serviciul teritorial  al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, din aria în care solicitantul va efectua investiţia.

 

   Menționăm că, alte detalii privind măsurile, condiţiile şi procedurile de acordare a subvenţiilor în avans sunt reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 985/2020 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi procedura de acordare a subvenţiilor în avans pentru proiectele investiţionale de îmbunătăţiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025”.