Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

ANUNȚ cu privire la desfăşurarea probei scrise și interviu de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Publicat la:Mar, 09/26/2023 - 10:02

        Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunță organizarea probei scrise și interviu, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului.

        Proba scrisă a examenului de certificare pentru obținerea certificatului topogeodezic şi cartografic, se va desfășura la data de 27 septembrie 2023, începând cu ora 09:00, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, et. 3, bir. 305.

 

Solicitanții admiși la proba scrisă pentru obținerea certificatului de calificare  topogeodezic şi cartografic

 

Nr.

d/o

Nume,Prenume

Avizul comisiei de certificare

Categoriile admise

1.

Popazu Eugeniu

Admis

IV

2.

Cheibaș Mihail

Admis

II

3.

Manciu Victor

Admis

I, II, III, IV

 

        Proba interviu se va desfășura la data de 27 septembrie 2023, începând cu ora 15:00, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3, bir. 305, conform graficului aprobat.

                                                                                                                                                                         

 Candidații admiși la interviu pentru obținerea certificatului topogeodezic şi cartografic

 

Nr.

d/o.

Nume,Prenume

Ora stabilită pentru interviu

1.

Tuliuliuc Valentin

 

 

15:00

2.

 

3.

 

4.