Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

ANUNȚ cu privire la desfăşurarea probei scrise și interviu de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

Publicat la:Mar, 03/14/2023 - 13:10

Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunțăorganizarea probei scrise, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului.

Proba scrisă a examenului de certificare pentru obținerea certificatului de calificare topogeodezic şi cartografic se va desfășura pe data de 16 martie 2023, ora 10:00, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo 48, et. 3, bir. 305.

 

 

Solicitanții admiși la proba scrisă pentru obținerea certificatului de calificare  topogeodezic şi cartografic

 

 

Nr.

d/o

Numele,

Prenumele

Avizul comisiei de certificare

Categoriile admise

1

Patrașcu Andrei

Admis

III

Ianușeva Elena

Admis

V

3

Gavril Alexandru

Admis

III, IV

4

Stropșa Tudor

Admis

V

5

Melnic Alexandru

Admis

V

 

Proba interviu se va desfășura pe data de 16 martie 2023, începând cu ora 15:00, în incinta Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3, bir. 305, conform graficului aprobat.

 

 

 

 

Candidații admiși la interviu pentru obținerea certificatului de calificare  topogeodezic şi cartografic

 

Nr.

d/o.

Numele / Prenumele

Ora stabilită pentru interviu

1.

Burcovschi Alexandr

 

15:00

2.

Patrașcu Andrei

3.

Mîțu Ion

4.

Carchilan Arcadie

5.

Ianușeva Elena

 

 

15:20

6.

Gavril Alexandru

7.

Melnic Alexandru

8.

Isacov Andrei

9.