Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Anunţ privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Publicat la:Lun, 05/17/2021 - 15:01

 

Stimaţi solicitanţi al certificatului de evaluator al bunurilor imobile!

 

Comisia de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile anunţă despre organizarea procedurii de certificare al evaluatorilor bunurilor imobile (proba verbală), în conformitate cu pct.41 şi pct. 46 al Hotărârii Guvernului nr.817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului.

 

La proba verbală sunt admişi următorii solicitanţi ai certificatelor al evaluatorului bunurilor imobile:

 

1. Fiodorova Irina - Admis

2. Capaţina Diana - Admis

3. Saevschi Vladislav - Admis

4. Luţa Veronica - Admis

5. Nanu Oxana - Admis

6. Ciobanu Gicu - Admis

7. Cioara Olga  -Admis

8. Anghel Galina - Admis

9. Brînza Eugenia - Admis

10. Dumitraş Vladimir - Admis

11. Chiţanu Tatiana - Admis

12. Saşco Natalia - Admis

 

Despre data desfăşurării probei verbale veţi fi informaţi suplimentar