Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Activitățile desfășurate pe parcursul ultimelor trei luni în cadrul Proiectului Twinning finanțat de către UE

Publicat la:Mar, 06/08/2021 - 11:03

      Pe parcursul lunilor martie – mai 2021, proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” a implementat o serie de activități în conformitate cu Planul de Lucru în desfășurare aprobat și a desfășurat cea de-a 3-a reuniune a Comitetului de Guvernare a Proiectului.

 

      În cadrul Componentei 1, Crearea unei guvernări durabile a INDS, activitățile desfășurate au fost axate pe acordarea sprijinului Agenției Relații Funciare și Cadastru (ARFC) privind dezvoltarea cadrului strategic și sporirea cunoștințelor și a înțelegerii de către entitățile publice responsabile de INDS, a particularităților managementului și interoperabilității datelor spațiale și a serviciilor: 

 

   -A fost elaborat în continuare proiectul de Program de Stat în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale și Planului de Acțiuni aferent, în special partea ce ține de obiectivele generale și specifice, precum și indicatorii de performanță. Ambele documente urmează a fi completate, ținând cont de rigorile Hotărârii de Guvern 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice. 

   -Au fost organizate un șir de întrevederi în format online cu entitățile publice responsabile de INDS, având drept scop identificarea capacităților tehnice, financiare și de resurse umane ale acestor instituții în procesul de management al datelor spațiale deținute de către aceste instituții. La fel, ședințele au servit drept oportunitate de familiarizare a specialiștilor cu conceptul de interoperabilitate a datelor spațiale și serviciilor.

 

      În cadrul Componentei 3, Utilizarea datelor existente în cadrul Infrastructurii Naționale de Date Spațiale este posibilă, activitățile relevante au inclus:

   -Definitivarea și prezentarea Ghidului privind georeferențierea către ARFC și părțile interesante INDS, cu detalierea întregului proces de lucru, compararea echipamentelor/softurilor existente pe piață și efectuarea analizei costurilor, în baza experienței Croației;

   -Inițierea activității de elaborare a Ghidului privind specificațiile de date în baza Directivei INSPIRE și standardelor ISO asociate;

   -Inițierea activității de elaborare a Ghidului privind modelele de date. 

 

      Ca urmare a pregătirii unui program intensiv de instruire și a elaborării materialelor didactice, a fost desfășurat un curs de instruire extensiv cu o durată de 35 ore la tema ”Introducere în Infrastructura de Date Spațiale și QGIS”, în format online. În total, patru grupuri cu un număr total de 102 participanți au beneficiat de acest curs în perioada 12-23 aprilie si 17-28 mai curent, având drept grup-țintă specialiștii GIS din cadrul autorităților publice centrale și locale. Toți participanții au primit certificate de participare.

      La cea de-a treia reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului organizată la 21 aprilie curent, participanții au aprobat în unanimitate al doilea raport trimestrial și planul de lucru în desfășurare pentru următoarea perioadă.