Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

102 reprezentanți ai autorităților publice instruiți în cadrul proiectului Twinning finanțat de UE la tema ”Introducere în Infrastructura de Date Spațiale și QGIS”

Publicat la:Lun, 05/31/2021 - 14:34

În perioadele 12-23 aprilie și 17-28 mai anul curent, Agenția Relații Funciare și Cadastru împreună cu partenerii de proiect din Statele Membre UE (Administrația Geodezică de Stat din Croația, Oficiul Principal de Geodezie și Cartografiere din Polonia, Agenția pentru Întreprinderi din Olanda și Cadastrul Olandei) au desfășurat o serie de instruiri pentru modulul de bază ”Introducere în Infrastructura de Date Spațiale și QGIS”, în contextul implementării Componentei 4 a proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale din Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de Uniunea Europeană.
 
 
Instruirea a fost organizată pentru reprezentanți ai autorităților publice centrale din Republica Moldova, care dețin sau lucrează cu date spațiale și sunt parte la implementarea infrastructurii naționale de date spațiale. Instruirea a avut loc în format online, fiind organizate în total 4 grupuri de participanți, cu un număr total de 102 participanți. Fiecare participant a urmat acest curs cu durata de două săptămâni, lecțiile și exercițiile practice, desfășurându-se pe parcursul unei jumătăți de zi. 
 
 
Cursul respectiv a avut drept scop inițierea participanților în noțiunile de bază ale unei infrastructuri de date spațiale, familiarizarea cu legislația națională privind infrastructura națională de date spațiale și componentele acesteia, familiarizarea cu cadrul european INSPIRE și regulamentele de implementarea a IDS în Uniunea Europeană, inițierea în lucrul cu programul specializat QGIS, examinarea modelelor de analiză spațială și operarea cu serviciile web de vizualizare și descărcare pe geoportaluri tematice.
 
 
La finalul cursului, participanții au primit certificat de participare, după ce au susținut cu succes testul final de verificare a însușirii cunoștințelor de bază în Infrastructura de Date Spațiale/QGIS.