Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlu Descriere Post datesortează ascendent
ORDIN Nr. 16/2016 cu privire la aprobarea Catalogului coordonatelor punctelor reţelei geodezice naționale de ordinul 0, 1 şi 2 al Republicii Moldova 04/21/2021 - 13:52
ORDIN Nr. 128/2015 cu privire la aprobarea Catalogului stațiilor permanente GNSS pentru teritoriul Republicii Moldova 04/21/2021 - 13:51
Ordin nr.39/2015 cu privire la aprobarea provizorie a modelului Cvasigeoidului pentru teritoriul Republicii Moldova 04/21/2021 - 13:50
ORDIN Nr. 11/2015 cu privire la aprobarea Atlasului de semne convenționale pentru hărțile topografice la scara 1:50 000 04/21/2021 - 13:49
ORDIN Nr. 73/2003 cu privire la aprobarea Instrucțiunii pentru ridicarea topografică şi executarea prospecțiunilor inginero-geodezice în construcții la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 04/21/2021 - 13:49
ORDIN Nr. 99/2002 referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hârtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova 04/21/2021 - 13:47
ORDIN Nr.185/2001

Privind aprobarea:

04/21/2021 - 13:42
Hotărârea Guvernului Nr.817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiştilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului 04/21/2021 - 13:37
Hotărârea Guvernului nr. 683/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalităţile tehnice de interoperabilitate şi armonizare a seturilor şi serviciilor de date spaţiale, precum şi termenul de implementare 04/21/2021 - 13:36
Hotărârea Guvernului nr. 254/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente între entităţile publice şi terţi 04/21/2021 - 13:34
Hotărârea Guvernului nr. 458/2017 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale 04/21/2021 - 13:33
Hotărârea Guvernului nr. 459/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naţionale de date spaţiale, precum şi a componenţei acestuia 04/21/2021 - 13:32
Hotărârea Guvernului nr. 738/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale 04/21/2021 - 13:31
Hotărârea Guvernului nr. 737/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora 04/21/2021 - 13:29
Hotărârea Guvernului nr. 307/2011 cu privire la Sistemul Naţional de Poziţionare 04/21/2021 - 13:26
HG 65/2007 pu aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor cu plată şi a Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale ARFC provenite din furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice Fondul cartografic 04/21/2021 - 13:22
Hotărârea Guvernului Nr.999/2006 ,,Cu privire la sistemul de împărțire pe foi și nomenclatura hârților și planurilor topografice în Republica Moldova” 04/21/2021 - 13:21
Hotărârea Guvernului nr.567/2003 privind organizarea şi asigurarea tehnico-materială a lucrărilor de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina 04/21/2021 - 13:20
Hotărârea Guvernului Nr. 48/2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Reţeaua Geodezică Naţională 04/21/2021 - 13:19
Hotărârea Guvernului nr.731/1997 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Național de Date Geospațiale (F.N.D.G.) 04/21/2021 - 13:18
Legea nr. 254/2016 cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale 04/21/2021 - 13:16
Ordinul Directorului general al ARFC nr. 38/2020 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru 04/20/2021 - 15:32
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială 04/20/2021 - 15:26
Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern 04/20/2021 - 15:24
Deplăsări de serviciu efectuate în străinătate pe parcursul anului 2020 04/20/2021 - 14:46

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda