Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlu Descriere Post datesortează ascendent
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor nr.437/2019 04/19/2021 - 15:06
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică Nr. 63/2019 04/19/2021 - 15:05
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea şi locaţiunea/arenda terenurilor aferente nr. 1428/2008 04/19/2021 - 15:04
Hotărârea Guvernului nr. 817/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului 04/19/2021 - 14:55
Hotărârea Guvernului nr. 1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei" 04/19/2021 - 14:54
Hotărârea Guvernului nr. 133/2014 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat„Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” 04/19/2021 - 14:53
Legea cu privire la sistemul de adrese nr. 151/2017 04/19/2021 - 14:52
Legea cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară nr. 150/2017 04/19/2021 - 14:50
Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308/1997 04/19/2021 - 14:49
Legea privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29/2018 04/19/2021 - 14:48
Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121/2007 04/19/2021 - 14:46
Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354/2004 04/19/2021 - 14:45
Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998 04/19/2021 - 14:44
Informații generale cu privire la certificare 04/19/2021 - 14:38
Lista specialiștilor certificați (actualizată la 05.07.2021) 04/19/2021 - 14:38
Model Cerere pentru obținerea Certificatului 04/19/2021 - 14:37
Model lista de lucrări 04/19/2021 - 13:57
Bibliografia

Agenția Relații Funciare și Cadastru ca entitate publică responsabilă de politici în domeniile stabilite, organizează și desfășoară procedura de certificare în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr.

04/19/2021 - 11:44
Monitorizare_INDS_semestrul-II_2020 04/16/2021 - 13:44
Monitorizare_INDS_semestrul I_2020 04/16/2021 - 13:38
Monitorizare_INDS_semestrul-I_2020 04/16/2021 - 13:00
Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării nr. 827/2020 04/14/2021 - 14:26
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiștilor în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului nr. 817/2020 04/14/2021 - 14:24
Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989/2002 04/14/2021 - 14:20
Hotărârea Guvern nr. 864/2020 cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea acestuia 04/14/2021 - 11:18

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda