Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlu Descriere Post datesortează ascendent
Bibliografia 04/20/2021 - 11:50
Raportul anual de activitate al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2020 04/20/2021 - 11:14
Raportul anual de activitate al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2019 04/20/2021 - 11:13
Raportul anual de activitate al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2018 04/20/2021 - 10:37
Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020 04/20/2021 - 10:35
Declarația de răspundere managerială pentru anul 2019 04/20/2021 - 10:34
Declarație de răspundere managerială pentru anul 2018 04/20/2021 - 10:32
Planul de achiziții al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2020

Planul de achiziții al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2020

04/20/2021 - 10:13
Planul de achiziții al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2019 04/20/2021 - 10:12
Planul de achiziții al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2018 04/20/2021 - 09:42
Planul de achiziții al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2017 04/20/2021 - 09:39
Informații generale cu privire la certificare 04/20/2021 - 09:25
Lista titularilor certificatului al evaluatorului bunurilor imobile 04/20/2021 - 09:24
Cerere model privind acordarea certificatului evaluatorului bunurilor imobile ro 04/20/2021 - 09:23
Cerere model privind acordarea certificatului evaluatorului bunurilor imobile ru 04/20/2021 - 09:12
Lista intrebarilor pentru procedura de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile 04/20/2021 - 09:11
Instrucțiune Nr. 112 din 22-06-2005 cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor 04/19/2021 - 15:42
Atlasul de semne convenţionale pentru planuri topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 și 1:500 aprobat prin ordinul Directorului general al Agenţiei Relații Funciare și Cadastru nr. 154/2016 04/19/2021 - 15:39
Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de clădiri şi încăperi izolate. aprobată prin ordinul ARFC nr. 07/2015 04/19/2021 - 15:38
Instrucţiunea privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii aprobată prin ordinul ARFC nr. 109/2016 04/19/2021 - 15:36
Instrucţiunea cu privire la conținutul şi modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile aprobată prin ordinul ARFC nr. 71/2017 04/19/2021 - 15:35
Instrucţiunea provizorie cu privire la elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului MD-36-02-03-97, aprobată prin Ordinul ARFC Nr.96 a din 09.12.1997 04/19/2021 - 15:33
Instrucţiunea cu privire la modul de execuţie a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul ARFC nr. 70/2017 04/19/2021 - 15:11
Hotărârea Guvernului despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile nr.1030/1998 04/19/2021 - 15:09
Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri 04/19/2021 - 15:07

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda