Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlusortează descendent Descriere Post date
Darea de seama privind realizarea achizițiilor pentru anul 2020 01/26/2021 - 07:56
Declarația de răspundere managerială pentru anul 2019 04/20/2021 - 10:34
Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020 04/20/2021 - 10:35
Declarație de răspundere managerială pentru anul 2018 04/20/2021 - 10:32
Deplăsări de serviciu efectuate în străinătate pe parcursul anului 2017 04/20/2021 - 14:20
Deplăsări de serviciu efectuate în străinătate pe parcursul anului 2018 04/20/2021 - 14:21
Deplăsări de serviciu efectuate în străinătate pe parcursul anului 2019 04/20/2021 - 14:21
Deplăsări de serviciu efectuate în străinătate pe parcursul anului 2020 04/20/2021 - 14:46
Direcţia cadastrul bunurilor imobile
NumeFuncțiaTelefonEmail
Lilian Mindovșef Direcție022-88-12-52lilian.mindov@arfc.gov.md
Cornelia Eremiașef-adjunct Direcție022
03/10/2021 - 10:12
Direcția geodezie, cartografie și geoinformatică
NumeFuncțiaTelefonEmail
Maria Ovdiișef Direcție022-88-12-70maria.ovdii@arfc.gov.md
Ivan Daniișef-adjunct Direcție022-88-12-54
03/31/2021 - 14:58
Evaluarea bunurilor imobile

Pagina in curs de dezvoltare.

01/14/2021 - 16:43
Evoluția proiectului Twinning pentru ARFC a fost discutată la cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului

Marți, 13 iulie anul curent, proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, împreună cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, liderii de proiect din statele membre UE și managerul de proiect de

07/14/2021 - 16:04
Executarea bugetului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în anii 2015-2018 04/23/2021 - 11:41
Fondul Naţional de Date Geospaţiale
NumeFuncțiaTelefonEmail
Tamara Rudencospecialist principal022-88-12-66tamara.rudenco@arfc.gov.md
03/31/2021 - 15:16
Formular 07/16/2021 - 13:30
Geodezie, cartografie, geoinformatică

Pagina in curs de dezvoltare.

01/14/2021 - 16:41
Geofond agrm 02/16/2021 - 14:54
HG 65/2007 pu aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor cu plată şi a Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale ARFC provenite din furnizarea materialelor topogeodezice şi cartografice Fondul cartografic 04/21/2021 - 13:22
Hotărârea Guvern nr. 864/2020 cu privire la aprobarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea acestuia 04/14/2021 - 11:18
Hotărârea Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri 04/19/2021 - 15:07
Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea și reevaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării nr. 827/2020 04/14/2021 - 14:26
Hotărârea Guvernului despre unele măsuri privind crearea cadastrului bunurilor imobile nr.1030/1998 04/19/2021 - 15:09
Hotărârea Guvernului nr. 133/2014 cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat„Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară” 04/19/2021 - 14:53
Hotărârea Guvernului nr. 1518/2003 despre crearea Sistemului informaţional automatizat "Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei" 04/19/2021 - 14:54
Hotărârea Guvernului nr. 254/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente între entităţile publice şi terţi 04/21/2021 - 13:34

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda