Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlu Descrieresortează descendent Post date
Legislația 12/29/2020 - 17:42
Transparența decizională 12/29/2020 - 17:50
Informații de interes public 12/29/2020 - 17:52
Organigrama 01/14/2021 - 15:48
Ingeocad 02/16/2021 - 14:14
Moldpos 02/16/2021 - 14:53
Ipot 02/16/2021 - 14:53
Geofond agrm 02/16/2021 - 14:54
Cadastru 02/16/2021 - 14:55
Soluri 02/16/2021 - 14:55
Darea de seama privind realizarea achizițiilor pentru anul 2020 01/26/2021 - 07:56
Planul de activitate al Agentiei Relatii Funciare si Cadastru 2017 03/10/2021 - 10:29
Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional 04/13/2021 - 12:04
Coordonator 04/13/2021 - 15:00
Monitorizare_INDS_semestrul-I_2020 04/16/2021 - 13:00
Monitorizare_INDS_semestrul I_2020 04/16/2021 - 13:38
Monitorizare_INDS_semestrul-II_2020 04/16/2021 - 13:44
Deplăsări de serviciu efectuate în străinătate pe parcursul anului 2020 04/20/2021 - 14:46
Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern 04/20/2021 - 15:24
Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial şi emiterea Declaraţiei de răspundere managerială 04/20/2021 - 15:26
Ordinul Directorului general al ARFC nr. 38/2020 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial în cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru 04/20/2021 - 15:32
Acordul cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi explorării la distanţă cu sondă a Pămîntului. Semnat: 9 octombrie 1992 04/21/2021 - 14:00
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecției Pământului Semnat: Moscova, 8 octombrie 1996 04/21/2021 - 14:08
Tratat de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Georgia Semnat: Tibilisi, 28 noiembrie 1997 04/21/2021 - 14:10
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniile cadastrului, resurselor funciare, geodeziei și cartografiei Semnat: 29 iunie 2000, Minsk 04/21/2021 - 14:22

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda