Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlu Descriere Post datesortează ascendent
Notă informativă 07/23/2021 - 10:21
Proiectul 07/23/2021 - 10:20
Anunț 07/23/2021 - 10:06
Clasificatorul terenurilor după categoria de destinație și folosință, aprobat prin Ordinul nr. 17 din 19.05.2021 07/19/2021 - 14:23
Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului de lege ce vizează modificarea Legii nr. 254/2016 cu privire la infrastructura de date spațiale și Legii nr.788/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică

Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului de lege  ce vizează modificarea Legii nr. 254/2016 cu privire la infrastructura de date spațiale și Legii nr.788/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică

07/19/2021 - 10:06
Formular 07/16/2021 - 13:30
Mesaj din partea directorului general al ARFC Anatolie Ghilaș
În ultima duminică a lunii iulie, de 25 ani, toţi specialiștii care activează în domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare, marchează sărbătoarea profesională instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 210 din 08 aprilie 1996.
07/15/2021 - 14:19
Evoluția proiectului Twinning pentru ARFC a fost discutată la cea de-a 4-a reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului

Marți, 13 iulie anul curent, proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, împreună cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, liderii de proiect din statele membre UE și managerul de proiect de

07/14/2021 - 16:04
Ordinul nr.29/2021 cu privire la aprobarea modelelor documentelor necesare pentru obținerea subvențiilor în avans la proiectele invenționale de îmbunătățiri funciare 07/14/2021 - 09:37
Anunț privind rezultatele certificarii a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr.

07/06/2021 - 08:48
Standardul SM 249:2004 a fost anulat

Serviciul Evaluarea Bunurilor Imobile informează evaluatorii bunurilor imobile despre faptul că Standardul Moldovean SM 249:2004 “Sistem unic de evaluare a patrimoniului.

07/01/2021 - 14:31
Anunț privind proba interviu a solicitanților certificatului topogeodezic / cartografic

ANUNȚ

cu privire la desfăşurarea probei interviu pentru certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii

 

06/29/2021 - 11:34
Proiect Ordin privind modificarea unor acte normative 06/28/2021 - 14:36
Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Anunţ

privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

 

Stimaţi solicitanţi al certificatului de evaluator al bunurilor imobile!

06/28/2021 - 14:22
Anunț privind rezultatele certificării inginerilor cadastrali

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr.

06/25/2021 - 14:18
Spre atenția utilizatorilor Sistemului Național de Poziționare MOLDPOS

Agenția Relații Funciare și Cadastru vă anunță că începând cu data de 1 iulie 2021, tarifele pentru pachetele
la utilizarea Sistemului Național de Poziționare MOLDPOS vor fi micșorate cu 15%. Aceasta măsură are drept

06/24/2021 - 11:41
Anunț privind proba scrisă a solicitanților certificatului topogeodezic / cartografic

Comisia de certificare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii anunțăorganizarea probei scrise, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr.

06/23/2021 - 14:15
Anunț privind certificarea inginerilor cadastrali

Interviul la examenul de certificare se va desfășura pe data de 25 iunie 2021, începând cu ora 09:00, conform graficului aprobat, în incinta Agenţiei Relaţii funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3 bir. 305.

06/23/2021 - 10:57
Spre atenția evaluatorilor: reprezentanți ai mediului academic și practicieni

Întru actualizarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.

06/18/2021 - 14:21
Anunț perivind solicitanții admiși la proba scrisă pentru obținerea primară a certificatului de calificare a inginerului cadastral

Comisia de certificare a inginerilor cadastrali anunță organizarea examenului de certificare a inginerilor cadastrali (proba scrisă), în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr.

06/11/2021 - 14:29
În atenţia executanţilor lucrărilor cadastrale
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru informează despre organizarea la data de 11 iunie 2021, ora 1300, a unui atelier de lucru privind consolidarea unui dialog public-privat în vederea aplicării uniforme a prevederilor legislaţiei cadastrale şi corectitudinii întocmirii documentaţiei cadastrale
06/08/2021 - 15:24
anunt

https://dexonline.ro/definitie/enumerare

06/08/2021 - 11:09
Activitățile desfășurate pe parcursul ultimelor trei luni în cadrul Proiectului Twinning finanțat de către UE

      Pe parcursul lunilor martie – mai 2021, proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” a implementat o serie de activități în conformitate cu Planul de Lucru în desfășurare aprobat și a desfășurat cea de-a 3-a reuniune a Comitetu

06/08/2021 - 11:03
102 reprezentanți ai autorităților publice instruiți în cadrul proiectului Twinning finanțat de UE la tema ”Introducere în Infrastructura de Date Spațiale și QGIS”
În perioadele 12-23 aprilie și 17-28 mai anul curent, Agenția Relații Funciare și Cadastru împreună cu partenerii de proiect din Statele Membre UE (Administrația Geodezică de Stat din Croația, Oficiul Principal de Geodezie și Cartografiere din Polonia, Agenția pentru Întreprinderi din Olanda și
05/31/2021 - 14:34
INFORMARE privind Clasificatorul terenurilor după categoria de destinație şi folosință

Întru asigurărea aplicării uniforme a prevederilor legislaţiei cadastrale şi corectitudinii întocmirii materialelor de delimitare a proprietății publice şi a documentaţiei cadastrale (completării informaţiei atributive a obiectului informaţional, cu date privind categoria de destinație şi folosin

05/28/2021 - 11:47

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda