Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlu Descriere Post datesortează ascendent
Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri 04/14/2021 - 11:17
Coordonator 04/13/2021 - 15:00
Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional 04/13/2021 - 12:04
Fondul Naţional de Date Geospaţiale
NumeFuncțiaTelefonEmail
Tamara Rudencospecialist principal022-88-12-66tamara.rudenco@arfc.gov.md
03/31/2021 - 15:16
Serviciul administrativ
NumeFuncțiaTelefonEmail
  șef Serviciu  
Pavel Varticșofer  
Vladimir Morarișofer
03/31/2021 - 15:14
Serviciul informare şi comunicare cu mass-media

 

Nume Funcția TelefonEmail
  Marina Procopi  022-88-12-75  marina.procopi@arfc.gov.md
03/31/2021 - 15:12
Serviciul analiză, monitorizare și evaluare a politicilor
NumeFuncțieTelefonEmail
Cornelia Eremia 022-88-12-59cornelia.eremia@arfc.gov.md
03/31/2021 - 15:12
Serviciul audit intern
NumeFuncțiaTelefonEmail
    
03/31/2021 - 15:10
Serviciul resurse umane
NumeFuncțiaTelefonEmail
Marina Procopișef Serviciu022-88-12-75marina.procopi@arfc.gov.md
    
03/31/2021 - 15:07
Secția economico-financiară
NumeFuncțiaTelefonEmail
Natalia Șpilevaiașef Secție022-88-12-53natalia.spilevaia@arfc.gov.md
Angela Rașcuspecialist principal
03/31/2021 - 15:03
Secția juridică
NumeFuncțiaTelefonEmail
Albina Nazarciucșef Secție022-88-12-68albina.nazarciuc@arfc.gov.md
03/31/2021 - 15:00
Direcția geodezie, cartografie și geoinformatică
NumeFuncțiaTelefonEmail
Maria Ovdiișef Direcție022-88-12-70maria.ovdii@arfc.gov.md
Ivan Daniișef-adjunct Direcție022-88-12-54
03/31/2021 - 14:58
Serviciul evaluarea bunurilor imobile
NumeFuncțiaTelefon Email
Olga Buzușef Serviciu022-88-12-63olga.buzu@arfc.gov.md
Nadejda Josanuconsultant superior022-88-12-6
03/31/2021 - 14:52
Planul de activitate al Agentiei Relatii Funciare si Cadastru 2017 03/10/2021 - 10:29
Hotărârea Guvernului nr.967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”

Hotărârea Guvernului nr.967 din 09 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea c

03/10/2021 - 10:22
Direcţia cadastrul bunurilor imobile
NumeFuncțiaTelefonEmail
Lilian Mindovșef Direcție022-88-12-52lilian.mindov@arfc.gov.md
Cornelia Eremiașef-adjunct Direcție022
03/10/2021 - 10:12
Instituție subordonată

Î.S.

02/23/2021 - 10:52
Spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului inginerului cadastral

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, anunță inițierea recepționării Cererilor solicitanților la certificare, în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.817/2020, la cerere se anexează:

1) copia de pe actul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;

02/18/2021 - 09:38
Agenția Relații Funciare și Cadastru va colabora cu Congresul Autorităților Publice Locale în vederea dezvoltării domeniilor de competență

Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) va colabora cu Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) în vederea dezvoltării domeniilor de competență.

02/18/2021 - 09:37
Informare privind cadastrul funciar

În conformitate cu prevederile Legii 1247/1992 privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar, recent, a fost actualizată baza de date a Cadastrului funciar generalla compartimentul “Caracteristica calitativă a terenurilor agrico

02/18/2021 - 09:35
Soluri 02/16/2021 - 14:55
Cadastru 02/16/2021 - 14:55
Geofond agrm 02/16/2021 - 14:54
Ipot 02/16/2021 - 14:53
Moldpos 02/16/2021 - 14:53

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda