Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlu Descriere Post datesortează ascendent
Hotărârea Guvernului Nr.845/2012 cu privire la aderarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru la Federaţia Internaţională a Geodezilor Semnat: Chişinău 2012 04/21/2021 - 14:44
Acordul între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Japoniei (JICA) privind realizarea Proiectului de creare a Hărții naționale de bază a Infrastructurii de date geospațiale a RM, Chişinau, 20 august 2010 04/21/2021 - 14:43
Acordul de colaborare între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Autoritatea de Cartografie şi Cadastru a Norvegiei privind realizarea Proiectului „Moldova - Line Maps for Development” Semnat: Chişinău, 15 octombrie 2009 04/21/2021 - 14:33
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului sistemelor informaționale geografice şi teledetecției asupra Pământului,Baku 22.02.07 04/21/2021 - 14:26
Acord privind operarea stației permanente GPS Chișinău între Agenția Relații Funciare şi Cadastru din Republica Moldova şi Agenția Federală de Cartografie şi Geodezie (BKG), Germania Semnat: Frankfurt pe Main, 23.04.2007 04/21/2021 - 14:24
Hotărîrea de Guvern Nr.607/ 2001 cu privire la Aderarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru la Asociaţia Europeană a Agenţiilor Naţionale de Cartografie şi Cadastru "EuroGeographics" Semnat: Chişinău, 2001 04/21/2021 - 14:23
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniile cadastrului, resurselor funciare, geodeziei și cartografiei Semnat: 29 iunie 2000, Minsk 04/21/2021 - 14:22
Tratat de prietenie şi colaborare între Republica Moldova şi Georgia Semnat: Tibilisi, 28 noiembrie 1997 04/21/2021 - 14:10
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecției Pământului Semnat: Moscova, 8 octombrie 1996 04/21/2021 - 14:08
Acord între Guvernul RM şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea reciprocă în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și teledetecției asupra Pământului Semnat: Chișinău, 10 aprilie 1996

04/21/2021 - 14:04
Acordul cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi explorării la distanţă cu sondă a Pămîntului. Semnat: 9 octombrie 1992 04/21/2021 - 14:00
Ordin Nr. 23/2020 cu privire la aprobarea mecanismului de monitorizare a implementării infrastructurii naționale de date spațiale 04/21/2021 - 13:58
Ordin Nr. 68/2017 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru ridicarea capacității în domeniu 04/21/2021 - 13:57
Ordin Nr. 67/2017 cu privire la crearea Grupului de lucru tehnic pentru realizarea infrastructurii naţionale de date spaţiale 04/21/2021 - 13:57
Ordin Nr. 66/2017 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru partajarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente 04/21/2021 - 13:56
Ordin Nr. 154/2016 cu privire la aprobarea Atlasului de semne convenționale pentru planurile topografice la scările 1:5 000; 1:2 000; 1:1 000; 1:500 04/21/2021 - 13:55
Ordin Nr. 66/2016 cu privire la aprobarea raportului lucrărilor topografo-geodezice pentru crearea cadastrului 04/21/2021 - 13:54
ORDIN Nr.48/2016 cu privire la aprobarea indicatorului pentru lucrările topografo-geodezice şi cartografice 04/21/2021 - 13:54
Ordin nr.32/2016 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare observațiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globald (GNSS) 04/21/2021 - 13:53
ORDIN Nr. 16/2016 cu privire la aprobarea Catalogului coordonatelor punctelor reţelei geodezice naționale de ordinul 0, 1 şi 2 al Republicii Moldova 04/21/2021 - 13:52
ORDIN Nr. 128/2015 cu privire la aprobarea Catalogului stațiilor permanente GNSS pentru teritoriul Republicii Moldova 04/21/2021 - 13:51
Ordin nr.39/2015 cu privire la aprobarea provizorie a modelului Cvasigeoidului pentru teritoriul Republicii Moldova 04/21/2021 - 13:50
ORDIN Nr. 11/2015 cu privire la aprobarea Atlasului de semne convenționale pentru hărțile topografice la scara 1:50 000 04/21/2021 - 13:49
ORDIN Nr. 73/2003 cu privire la aprobarea Instrucțiunii pentru ridicarea topografică şi executarea prospecțiunilor inginero-geodezice în construcții la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 04/21/2021 - 13:49
ORDIN Nr. 99/2002 referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hârtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova 04/21/2021 - 13:47

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda