Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlusortează descendent Descriere Post date
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federației Ruse cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi teledetecției Pământului Semnat: Moscova, 8 octombrie 1996 04/21/2021 - 14:08
Activitățile desfășurate pe parcursul ultimelor trei luni în cadrul Proiectului Twinning finanțat de către UE

      Pe parcursul lunilor martie – mai 2021, proiectul Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE” a implementat o serie de activități în conformitate cu Planul de Lucru în desfășurare aprobat și a desfășurat cea de-a 3-a reuniune a Comitetu

06/08/2021 - 11:03
Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor

Nume

FuncțiaTelefonEmail

Viorel Lupu-Gorița

șef Direcție022-88-12-64viorel.lupu-gorita@arfc.gov.md

Elena Becu

01/14/2021 - 16:00
Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern 04/20/2021 - 15:24
102 reprezentanți ai autorităților publice instruiți în cadrul proiectului Twinning finanțat de UE la tema ”Introducere în Infrastructura de Date Spațiale și QGIS”
În perioadele 12-23 aprilie și 17-28 mai anul curent, Agenția Relații Funciare și Cadastru împreună cu partenerii de proiect din Statele Membre UE (Administrația Geodezică de Stat din Croația, Oficiul Principal de Geodezie și Cartografiere din Polonia, Agenția pentru Întreprinderi din Olanda și
05/31/2021 - 14:34
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului, organizării teritoriului sistemelor informaționale geografice şi teledetecției asupra Pământului,Baku 22.02.07 04/21/2021 - 14:26
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus cu privire la colaborarea în domeniile cadastrului, resurselor funciare, geodeziei și cartografiei Semnat: 29 iunie 2000, Minsk 04/21/2021 - 14:22
Acord între Guvernul RM şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea reciprocă în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului și teledetecției asupra Pământului Semnat: Chișinău, 10 aprilie 1996

04/21/2021 - 14:04
Acord privind operarea stației permanente GPS Chișinău între Agenția Relații Funciare şi Cadastru din Republica Moldova şi Agenția Federală de Cartografie şi Geodezie (BKG), Germania Semnat: Frankfurt pe Main, 23.04.2007 04/21/2021 - 14:24
Acordul cu privire la colaborarea statelor-membre ale CSI în domeniul geodeziei, cartografiei, cadastrului şi explorării la distanţă cu sondă a Pămîntului. Semnat: 9 octombrie 1992 04/21/2021 - 14:00
Acordul de colaborare între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Autoritatea de Cartografie şi Cadastru a Norvegiei privind realizarea Proiectului „Moldova - Line Maps for Development” Semnat: Chişinău, 15 octombrie 2009 04/21/2021 - 14:33
Acordul între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Japoniei (JICA) privind realizarea Proiectului de creare a Hărții naționale de bază a Infrastructurii de date geospațiale a RM, Chişinau, 20 august 2010 04/21/2021 - 14:43
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României cu privire la colaborarea în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului 05/19/2021 - 10:34
Agenția

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova. 

12/29/2020 - 17:30
Agenția Relații Funciare și Cadastru va colabora cu Congresul Autorităților Publice Locale în vederea dezvoltării domeniilor de competență

Agenția Relații Funciare și Cadastru (ARFC) va colabora cu Congresul Autorităților Publice Locale (CALM) în vederea dezvoltării domeniilor de competență.

02/18/2021 - 09:37
anunt

https://dexonline.ro/definitie/enumerare

06/08/2021 - 11:09
Anunț 07/23/2021 - 10:06
Anunţ privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

 

Stimaţi solicitanţi al certificatului de evaluator al bunurilor imobile!

 

05/17/2021 - 15:01
Anunț cu privire la suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru

Agenția Relații Funciare și Cadastru (str.S. Lazo, 48, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul autorității:

 

- Consultant, (fpe), Secția juridică – 1 unitate;

01/14/2021 - 16:30
Anunț perivind solicitanții admiși la proba scrisă pentru obținerea primară a certificatului de calificare a inginerului cadastral

Comisia de certificare a inginerilor cadastrali anunță organizarea examenului de certificare a inginerilor cadastrali (proba scrisă), în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr.

06/11/2021 - 14:29
Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile
Stimaţi solicitanţi ai certificatului de evaluator al bunurilor imobile!
 
Comisia de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile vă anunţă că, în cadrul procedurii de certificare în domeniul evaluării bunurilor imobile,
05/21/2021 - 11:55
Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Anunţ

privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

 

Stimaţi solicitanţi al certificatului de evaluator al bunurilor imobile!

06/28/2021 - 14:22
Anunț privind certificarea inginerilor cadastrali

Interviul la examenul de certificare se va desfășura pe data de 25 iunie 2021, începând cu ora 09:00, conform graficului aprobat, în incinta Agenţiei Relaţii funciare şi Cadastru, pe adresa: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, et. 3 bir. 305.

06/23/2021 - 10:57
Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului de HG pentru modificarea și completarea a Regulamentului cu privire la modeul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin HG 1170/2016

 

04/26/2021 - 09:17
Anunț privind inițiativa de elaborare și consultare publică a proiectului de HG pentru modificarea și completarea a Regulamentului cu privire la modeul de transmitere, schimbare a destinației și schimb de terenuri, aprobat prin HG 1170/2016 05/05/2021 - 10:57

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda