Linia instituţională pentru informare: 022 881 255

Archive

Titlu Descriere Post datesortează descendent
Agenția

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova. 

12/29/2020 - 17:30
Legislația 12/29/2020 - 17:42
Transparența decizională 12/29/2020 - 17:50
Informații de interes public 12/29/2020 - 17:52
Conducerea

Anatolie GHILAȘ, director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru

12/29/2020 - 18:09
Audiență

Conducerea Agenției Relații Funciare și Cadastru și șefii subdiviziunilor structurale a 3-ea  

12/29/2020 - 18:10
Petiții online

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către Agenție.

1. Pagina web www.arfc.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa agenției în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări.

12/29/2020 - 18:11
Ortoimaginile 2020 pentru zona centrală a Republicii Moldova au devenit accesibile pentru publicul larg

 Ortoimaginile 2020, pentru zona centrală a Republicii Moldova, au devenit accesibile pentru publicul larg, odată cu publicarea acestora pe portalul moldova-map.md.

01/11/2021 - 09:53
Informații privind monitorizarea implementării INDS

     Informația despre metadatele disponibele pentru date spațiale și serviciile de rețea, precum și disponibilitatea acestora prin protocoale diferite (VMS, WFS, etc), dar și formatul datelor spațiale și locația lor pe portalurile tematice ale diferitor entități publice pot fi vizualizate, odată

01/11/2021 - 10:58
Organigrama 01/14/2021 - 15:48
Conducerea
NumeFuncțiaTelefonEmail
Anatolie GHILAȘdirector general022-88-12-55

info@arfc.gov.md

 

01/14/2021 - 15:59
Direcţia relaţii funciare şi protecţia solurilor

Nume

FuncțiaTelefonEmail

Viorel Lupu-Gorița

șef Direcție022-88-12-64viorel.lupu-gorita@arfc.gov.md

Elena Becu

01/14/2021 - 16:00
Anunț cu privire la suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru

Agenția Relații Funciare și Cadastru (str.S. Lazo, 48, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul autorității:

 

- Consultant, (fpe), Secția juridică – 1 unitate;

01/14/2021 - 16:30
Geodezie, cartografie, geoinformatică

Pagina in curs de dezvoltare.

01/14/2021 - 16:41
Cadastru

Pagina in curs de dezvoltare.

01/14/2021 - 16:42
Evaluarea bunurilor imobile

Pagina in curs de dezvoltare.

01/14/2021 - 16:43
Relații funciare
Formularea şi realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe întreg teritoriul ţării, indiferent de forma organizatorico-juridică, tipul de proprietate a pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale:
 
- elaborarea, promovarea şi implementarea politic
01/14/2021 - 16:45
test boot
01/15/2021 - 10:15
Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie şi cartografie 01/21/2021 - 15:39
Codul funciar al Republicii Moldova Legea nr.828/1991 01/21/2021 - 15:57
Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind evaluarea bunurilor imobile, nr. 958/2003 01/21/2021 - 16:02
Legea nr.1247/1992 cu privire la reglementarea regimului proprietății funciare 01/21/2021 - 16:17
Legea nr. 29 /2018 privind delimitarea proprietatii publice 01/21/2021 - 16:19
Hotărîrea Guvernului nr. 91/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului 01/21/2021 - 16:20
Legea nr.1308/1997 Privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului 01/21/2021 - 16:21

Pagini

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda