Rapoarte

 

Raport privind transparența în procesul decizional în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru pe parcursul anului 2020

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2020

Raport anual de activitate a Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2020

Raport privind executarea acțiunilor Programului de Conservare și sporire a fertilitiții solurilor pentru anul 2019

Declarația de răspundere managerială pentru anul 2019.

Raportul anual de activitate al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2019

Executarea bugetului Agenției Relații Funciare și Cadastru în anii 2015-2018.

Raportul privind executarea bugetului Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2018.

Raportul anual de activitate al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2018.

Declarație de răspundere managerială pentru anul 2018.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare al Î.S. PSÎF pentru anul 2017.

Raport de activitate al Î.S. PSÎF pentru anul 2017.

Informația despre transparența în procesul decizional al ARFC în anul 2017.

Declaraţia privind buna guvernare 2017.

Raportul anual de activitate al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2017

Raportul de evaluare a Programului de Dezvoltare Strategică a ARFC 2012-2014

Raport de Audit al Î.S. PSÎF pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2016

Raport de activitate al IS PSÎF pentru anul 2016.pdf

Raport de activitate al IS INGEOCAD pentru anul 2016.pdf

Raport de activitate al IS IPOT pentru anul 2016.pdf

Raport de activitate al IS Cadastru pentru anul 2016.pdf

Raportul anual de activitate al Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru anul 2016.PDF

Plan de achizitii a bunurilor, lucrarilor si serviciilior pentru anul 2017.PDF

Raport Centrului National Anticoruptie privind Strategia anticoruptie trimestru IV al anului 2016.doc

Raport Centrului National Anticoruptie privind Stategia anticoruptie  trimestru III al anului 2016.doc

Raport Centrului National Anricoruptie privind Strategia anticoruptie semestru I al anului 2016.doc

Informatia calitativa a cadastrului funciar pe terenurile agricole la nivel de UAT, raion, municipiu, republica pe anul 2015 (bonitate) .xls

Raport auditului al IS Ingeocad .PDF

Raportul auditului al IS PSIF.pdf

Raportul auditului cu privire la situatiile financiare IS  IPOT.PDF

Raport de activitate al IS IPOT pentru anul 2015 .pdf

Raport de activitate al IS PSIF pentru anul 2015.pdf

Raport de activitate al IS Ingeocad pentru anul 2015.pdf

Raport de activitate al IS Cadastru pentru anul 2015.pdf

Informaţia privind executarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr 197din 26.02.2007 pe perioada trimestrului I al anului 2016.doc

Date despre transparenta in procesul  decizional al aparatului central al Agentiei Relatii Funciare si Cadastru pe parcursul anului 2015.doc

Raport privind măsurile întreprinse de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în vederea executării actelor legislative şi normative în domeniul său de activitate pe parcursul trimestrului II.doc

Raport privind măsurile întreprinse de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru în vederea executării actelor legislative şi normative în domeniul său de activitate pe parcursul trimestrului I.doc

Raport privind implimentarea Strategiei anticorupţie pe anii 2011-2015 pentru trimestrul IV al anului 2015.doc

Raport privind implimentarea Strategiei anticorupţie pe anii 2011-2015 pentru  trimestru III al anului 2015.doc

Raport privind implimentarea Strategiei anticorupţie pe anii 2011-2015 pentru trimestru II al anului 2015 .doc

Raport privind implimentarea Strategiei anticorupţie pe anii 2011-2015 pentru trimestru I al anului 2015.doc

Raport despre activităţile întrerprinse privind transparenta decizionala desfasurate pe parcursul anului 2014 în cadrul ARFC.pdf

Raport activitate al Agentiei Relatii Funciare si Cadastru 2013.pdf

Raport  de activitate al Agentiei Relatii Funciare si Cadastru 2012.pdf

Raport despre activităţile întreprinse privind transparenta decizionala desfăşurate pe parcursul anului 2012 în cadrul ARFC .pdf

Raportul final al autoevaluării  riscurilor de coruptie.pdf

Cu privire la îndeplinirea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 670 din 9 iunie 2003