Consultări publice

Coordonatorul procesului de consultare publică  este desemnat
                 ALBINA NAZARCIUC- consultant Secţiei juridice  al ARFC
                           tel.(022) 881268;
                e-mail: albina.nazarciuc@arfc.gov.md
 
 Potrivit Regulilor interne privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru aprobat prin ordinul nr.177 din 02 noiembrie  2012, coordonatorul are următoarele atribuții:
 a) monitorizarea respectării cerințelor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de decizii;
b) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul Agenţiei;
c) pregătirea listei generale a părților interesate, la inițiativa subdiviziunilor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru;

d) coordonează  listele părților interesate care vor fi consultate în cazul fiecărui proiect de decizie.