Anunț privind Caracteristica calitativă a terenurilor agricole pentru completarea cadastrului funciar

Дата: 
Пнд, 2019-11-11 16:26

 Agența Relații Funciare și Cadastru vă informează despre publicarea Caracteristicii calitative a terenurilor agricole pentru completarea cadastrului funciar a Republicii Moldova la nivel de UAT, raion, municipiu și Republică (situația la 01.01.2019).

Documentul mențioat poate fi accesat accesîd likul: Caracteristica calitativă a terenurilor agricole pentru completarea cadastrului funciar a Republicii Moldova.

Totodată, documentul menționat poate fi accesat pe pagina Agenției, Compartimentul Informație utilă / Modele de acte.