Anunț privind certificarea inginerilor cadastrali

Дата: 
Срд, 2021-02-24 12:38

 

Anunț privind certificarea evaluatorilor bunurilor imobile

Дата: 
Втр, 2021-02-23 15:47

 

Anunț

Дата: 
Птн, 2021-02-19 14:25

 

Ghidul privind conversia analog-digitală și Ghidul privind geo-referențierea – în proces de elaborare

Дата: 
Чтв, 2021-02-18 11:39

Pe parcursul ultimelor săptămâni, în cadrul proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de Uniunea Europeană, de care beneficiază Agenția Relații Funciare și Cadastru, au fost desfășurate mai multe misiuni, ce au drept scop final elaborarea a două documente importante:
1. Ghidul privind conversia analog – digitală a datelor geografice
2. Ghidul privind geo-referențierea datelor spațiale.

Autoritățile publice locale vor beneficia de suport tehnic și instruire pentru aplicații GIS din partea Guvernului Regatului Norvegiei

Дата: 
Чтв, 2021-02-18 08:07

Progresul înregistrat în implementarea proiectului de asistență tehnică, „Hărți Digitale pentru Dezvoltare Durabilă”, în special componenta "Dezvoltarea capacității tehnice și instituționale ale Autoritățile Publice Locale pentru utilizarea datelor geospațiale", suport tehnic beneficiat din partea Ministerului Afacerilor Externe al Guvernului Regatului Norvegiei pentru perioada 2019-2022, a fost discutat pe data de 17 februarie curent, în cadrul unei ședințe comune de către reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru, A

Anunț cu privire la certificarea specialiștilor

Дата: 
Пнд, 2021-02-01 13:32

 Anunț

 Spre atenția solicitanților pentru obținerea certificatului topogeodezic şi cartografic, precum și a certificatului inginerului cadastral

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, anunță inițierea recepționării Cererilor solicitanților la procedura de certificare în domeniile geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii și cadastrului, în conformitate cu Anexa nr.1 a Hotărârii Guvernului nr.817/2020, la cerere se anexează:

Spre atenția solicitanților al certificatului evaluatorului bunurilor imobile

Дата: 
Срд, 2021-01-27 15:39
 În prezent, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, anunţă începerea primirii Cererilor solicitanţilor certificatului al evaluatorului bunurilor imobile conform Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr.817 din 11.11.2020, cu anexarea actelor necesare, după cum urmează:
-->

A doua reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru a avut loc

Дата: 
Срд, 2021-01-20 10:33

       La data de 19 ianuarie anul curent, în cadrul proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului dat, cu participarea liderilor de proiect Maria Ovdii (Agenția Relații Funciare și Cadastru a R.

Anunț cu privire la selectarea membrilor Comisiei de certificare a evaluatorilor

Дата: 
Втр, 2020-12-22 16:07

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiştilor din domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.817/2020, pentru stabilirea componenţei şi modului de selectare a membrilor Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru solicită prezentarea candidaţilor din partea întreprinderilor de evaluare din sectorul privat şi cel public pentru inclu

În atenţia evaluatorilor bunurilor imobile, evaluatorilor proprietăţii intelectuale, specialiştilor pe piaţa imobiliară, specialiştilor din sectorul bancar

Дата: 
Птн, 2020-11-20 15:19

 Pe parcursul anului 2020 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a desfăşurat activitatea în domeniul elaborării Standardelor Naţionale de evaluare. Activitatea dată a fost efectuată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.4/2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorare competitivităţii Republicii Moldova (Matricea de politici pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, compartimentul II, obiectivul 2, pct.2.4. Ajustarea cadrului legal şi normativ în domeniul standardelor de evaluare).