ARFC

Агентство земельных отношений и кадастра обеспечивает осуществление политики государства в области управления земельным фондом и упорядочении земельных отношений.

Главная страница

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova este organul administraţiei publice centrale, care realizează politica statului în domeniul relatiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei, geoinformaticii şi este subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Deoarece cadastrul serveşte ca bază pentru crearea Infrastructurii Nationale de Date Spaţiale, actualmente Agenţia este preocupată de elaborarea Sistemului Informaţional Geografic Naţional.

Conform Hotărîrii Guvernului RM nr. 557 din 09.06.2005 se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru în număr de 42 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.