Ghidul privind conversia analog-digitală și Ghidul privind geo-referențierea – în proces de elaborare

Data: 
Thu, 2021-02-18 11:39

Pe parcursul ultimelor săptămâni, în cadrul proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE”, finanțat de Uniunea Europeană, de care beneficiază Agenția Relații Funciare și Cadastru, au fost desfășurate mai multe misiuni, ce au drept scop final elaborarea a două documente importante:
1. Ghidul privind conversia analog – digitală a datelor geografice
2. Ghidul privind geo-referențierea datelor spațiale.


În acest sens, colaboratorii Direcției geodezie, cartografiere si geo-informatică (ARFC) au efectuat la nivel de țară o scurtă inventariere a deținătorilor de date spațiale în format analog, implicând entitățile publice din Republica Moldova, responsabile de implementarea Infrastructurii naționale de date spațiale. Drept rezultat al acestei inventarieri, s-a constatat că majoritatea datelor spațiale produse în țara noastră sunt în format digital.

Dintre datele existente în format analog, pot fi enumerate următoarele: planuri topografice (1:500) si hărți topografice (1:25 000) ale ARFC, hărți geologice și hidrogeologice de scară mare, hărți geologice privind alunecările de teren, zăcăminte de substanțe minerale și sonde de exploatare ale Agenției de Geologie și Resurse Minerale, planuri de nivel (ASP/Cadastru), hărți cu amenajarea silvică ale Moldsilva, planșe topografice ale Primăriei mun. Bălți, hărți cu prezența tumulilor (Agenția Națională de Arheologie), etc.


Experții din Croația (Administrația Geodezică de Stat și Facultatea de Geodezie din Zagreb, Croația) și Olanda (Agenția de Întreprinderi din Olanda) au lucrat la elaborarea Catalogului de date spațiale în format analog, au expus pas cu pas toate acțiunile din procesul de conversie analog – digitală și cel de geo-referențiere. ARFC urmează să consulte ambele documente cu entitățile publice responsabile de INDS și să le aprobe oficial sunt formă de proceduri standarde de lucru.