Spre atenția solicitanților al certificatului evaluatorului bunurilor imobile

Data: 
Wed, 2021-01-27 15:39
 În prezent, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, anunţă începerea primirii Cererilor solicitanţilor certificatului al evaluatorului bunurilor imobile conform Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr.817 din 11.11.2020, cu anexarea actelor necesare, după cum urmează:
  -   Copia actului de identitate al cetăţeanului RM;
  -   Copii de pe diploma de studii superioare şi copiile de pe actele ce confirmă pregătirea profesională;
  -   Copia de pe actul ce confirmă experienţa de muncă în RM de cel puţin 1 an în calitate de evaluator practic sau stagiar;
 -    Copia raportului (rapoartelor) de evaluare, care se referă la unul sau mai multe tipuri de bunuri imobile, elaborat de către solicitant sau cu  participarea lui.
 
În condiţiile pandemiei se acceptă prezentarea cererii cu copiile actelor anexate în format electronic fiind scanate color paginile care cuprind sigiliul şi semnăturile la adresa de email: info@arfc.gov.md.