A doua reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului Twinning pentru Agenția Relații Funciare și Cadastru a avut loc

Data: 
Wed, 2021-01-20 10:33

       La data de 19 ianuarie anul curent, în cadrul proiectului Twinning ”Îmbunătățirea serviciilor de date spațiale în Republica Moldova în conformitate cu standardele UE”, finanțat de Uniunea Europeană, a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Guvernare a proiectului dat, cu participarea liderilor de proiect Maria Ovdii (Agenția Relații Funciare și Cadastru a R. Moldova – instituția beneficiară), Sanja Zekušić (Administrația Geodezică de Stat din Croația), Robbert Brouwer (Agenția de Întreprinderi din Olanda), reprezentatul GUGIK din Polonia,  Ewa Surma, și Aurica Butnari Managerul de proiect din partea Delegației Uniunii Europene în R. Moldova.

La ședință au fost enunțate activitățile și rezultatele obținute în cadrul acestui proiect în perioada septembrie – decembrie 2020 incluse in Raportul Trimestrial nr. 1 și anume :
  • Elaborarea Specificațiilor Tehnice pentru Geoportalul național de metadate al infrastructurii naționale de date spațiale, care vor sta la baza creării acestui nou Geoportal în decursul anului 2021;
  • Elaborarea Raportului privind situația actuală în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale, cuprinzând analizarea tuturor componentelor INDS (cadrul legislativ, instituțional, organizațional, infrastructura tehnică, competențe, etc.);
  •  Elaborarea Catalogului de date spațiale analog și digitale din Republica Moldova, precum și producerea unui Ghid de conversiune a datelor spațiale analog in format digital,  cu instrucțiuni detaliate despre realizarea acestui proces, care va fi aprobat de ARFC în calitate de document național standard și va servi drept suport informațional pentru toate instituțiile publice și autorități locale din țară care planifică conversiunea datelor spațiale analog in format digital;
  • Analizarea necesităților de instruire în domeniul INDS, în baza intervievării tuturor entităților publice responsabile de INDS din R. Moldova, și elaborarea unui Plan și Program de Consolidare a Capacităților. Se planifică a demara instruirile pentru grupurile de începători, începând cu luna aprilie 2021.

       Mateja Horvat (consilier rezident de Twinning, CFCA Croația) împreună cu Ivan Danii (omologul consilierului rezident de Twinning, ARFC) au prezentat planul de lucru pentru următorul semestru al proiectului (ianuarie – iunie 2021), care a fost aprobat în unanimitate de toți participanții. Datorită situației epidemiologice existente pe plan internațional, misiunile experților vor continua să se desfășoare online, la distanță, cu utilizarea platformelor digitale de comunicare.