Anunț cu privire la selectarea membrilor Comisiei de certificare a evaluatorilor

Data: 
Tue, 2020-12-22 16:07

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la certificarea specialiştilor din domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile și cadastrului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.817/2020, pentru stabilirea componenţei şi modului de selectare a membrilor Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru solicită prezentarea candidaţilor din partea întreprinderilor de evaluare din sectorul privat şi cel public pentru includerea în componenţa Comisiei de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile.

Dat fiind faptul, că conform legislaţiei, în componenţa Comisiei urmează a fi incluse doar două persoane din partea întreprinderilor de evaluare, ARFC a emis Ordinul nr.54 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea criteriilor de selectare a membrilor Comisiei respective.

Criteriile de selectare sunt următoarele:
- vechimea de muncă în calitate de evaluator mai mare de 10 ani,
- reputaţia bună profesională,
- participarea în elaborarea proiectelor actelor normative în domeniul evaluării.

În scopul asigurării continuităţii activităţii de certificare a evaluatorilor, un avantaj în selectarea reprezentanţilor societăţii civile sau întreprinderilor de evaluare ar fi participarea în activitatea Comisiei de atestare a evaluatorilor bunurilor imobile în perioada anterioară.

Solicităm prezentarea propunerilor la adrese electronice: info@arfc.gov.md sau olga.buzu@arfc.gov.md până pe data de 30 decembrie 2020.