În atenţia evaluatorilor bunurilor imobile, evaluatorilor proprietăţii intelectuale, specialiştilor pe piaţa imobiliară, specialiştilor din sectorul bancar

Data: 
Fri, 2020-11-20 15:19

 Pe parcursul anului 2020 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a desfăşurat activitatea în domeniul elaborării Standardelor Naţionale de evaluare. Activitatea dată a fost efectuată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.4/2014 cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorare competitivităţii Republicii Moldova (Matricea de politici pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova, compartimentul II, obiectivul 2, pct.2.4. Ajustarea cadrului legal şi normativ în domeniul standardelor de evaluare).


Spre examinare şi discuţie se prezintă proiectele Standardelor Naţionale de evaluare, după cum urmează:


1.Proiectul Standardului Naţional de evaluare nr.1 „Valoarea de piaţă. Tipuri de valori”


2.Proiectul Standardului Naţional de Evaluare nr.2 „Termenii de referinţă. Elaborarea raportului de evaluare”.


Proiectele în cauză au fost examinate în cadrul şedinţei grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de evaluare pe data de 10 noiembrie 2020.
Comentarii, propuneri, opinii solicităm să prezentaţi până la 04 decembrie 2020 pe adresa electronică dnei Olga Buzu, şef Serviciului evaluarea bunurilor imobile olga.buzu@arfc.gov.md, sau la numărul de telefon 022-88-12-63, sau pe adresa MD-2004, or.Chişinău, str.S.Lazo, 48
De asemenea, solicităm propunerile Dvs privind lista standardelor, metodologiilor, instrucţiunilor, care sunt necesare pentru efectuarea serviciilor de evaluare a activelor (bunurilor şi activelor necorporale).