Agenția Relații Funciare și Cadastru și Banca Națională vor colabora în vederea îmbunătățirii calității rapoartelor de evaluare prezentate instituțiilor bancare

Data: 
Thu, 2020-02-20 16:39

 Astăzi, 20 februarie curent, în cadrul unei ședințe comune cu participarea reprezentanților Agenției Relații Funciare și Cadastru, Băncii Naționale, Camerei de Comerț și Industrie și a Comisiei de Atestare a Evaluatorilor, s-au pus în discuție subiecte cu referire la situația actuală privind piața serviciilor de evaluare, în special calitatea rapoartelor de evaluare.
În cadrul discuțiilor, a fost analizată situația curentă și evoluțiile privind prestarea serviciilor necalitative prezentate instituțiilor bancare, calitatea rapoartelor de evaluare efectuate fără respectarea standardelor de evaluare la contractarea împrumuturilor și impactul negativ al acestora asupra sistemului bancar.
La fel, s-a vorbit despre acțiunile întreprinse de către Agenția Relații Funciare și Cadastru în vederea monitorizării pieței serviciilor de evaluare, precum și cele ale Comisiei de Atestare a Evaluatorilor în vederea examinării rapoartelor de evaluare la solicitarea băncilor comerciale și responsabilizarea evaluatorilor care elaborează rapoarte cu încălcarea cadrului legal și normativ în vigoare.
La finalul discuțiilor, participanții au confirmat stabilirea unei colaborări, astfel încât prin eforturi comune se vor întreprinde toate măsurile care se impun pentru îmbunătățirea dialogului instituțional și cooperarea în domeniul asigurării unei piețe a serviciilor de evaluare corecte și echitabile.