Realizarea obiectivelor Proiectului „Înregistrarea și evaluarea funciară” discutate în cadrul unui atelier de lucru

Data: 
Fri, 2020-02-14 13:39

Agenţia Relații Funciare și Cadastru, responsabilă de realizarea obiectivelor Proiectului „Înregistrarea și evaluarea funciară” pe dimensiunea evaluării şi reevaluării bunurilor imobile, în contextul dezvoltării Infrastructurii Naţionale de Date Spaţiale, a participat joi, 13 februarie curent, alături de toate entitățile implicate în cadrul unui Atelier de lucru.

 
Atelierul a constituit o platformă de discuții, în cadrul căreia reprezentanții Agenţiei Relații Funciare și Cadastru au prezentat informații cu referire la sistemul național de evaluare, situaţia existentă şi perspective de dezvoltare, măsurile concrete care urmează a fi luate pentru evaluarea tuturor bunurilor imobile, de reevaluare a celor din localitățile urbane în scopul impozitării, precum și rolul sectorului privat în desfășurarea acestor activități.


De asemenea, în contextul consolidării sistemului de administrare funciară, au fost prezentate realizările înregistrate și obiectivele stabilite privind cadrul Integrat de Informație Geospațială în Republica Moldova.


Amintim că proiectul este parte din Cadrul de Parteneriat al Băncii Mondiale cu Republica Moldova pentru anii 2018-2023 și are drept obiectiv îmbunătăţirea calităţii şi transparenţei sistemului de administrare a terenurilor şi de evaluare a proprietăţii.