Aspecte privind serviciile de evaluare discutate în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru

Data: 
Thu, 2020-02-06 17:29

 Piața serviciilor de evaluare: situaţia existentă şi perspective de dezvoltare a fost discutată astăzi, 06 februarie curent în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru în comun cu specialiștii în domeniul evaluării din cadrul Camerei de Comerț și Industrie, băncilor comerciale, evaluatori din sectorul privat precum și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și asociațiilor obștești.
În cadrul întrunirii participanții au pus în discuție aspectele privind procedura de evaluare și anume situația actuală în domeniul certificării, în prezent procedura fiind stopată, evaluatorii sunt în imposibilitatea de a își desfășura activitatea.
De asemenea s-a discutat despre calitatea rapoartelor de evaluare și calificarea evaluatorilor, totodată cei prezenți au fost informați despre lansarea proiectului Băncii Mondiale, Înregistrarea funciară și evaluarea bunurilor imobile.
Directorul general adjunct, Ștefan Crigan a făcut referire la situația creată privind imposibilitatea la moment a certificării și acțiunile întreprinse în identificarea unei soluții în comun cu autoritățile legislative și executive pentru deblocarea situației.
În urma celor discutate participanții au concluzionat necesitatea organizării unor întruniri semestriale cu evaluatorii pentru identificarea problemelor cu care se confruntă. Includerea evaluatorilor în grupurile de lucru la elaborarea standardelor în domeniul evaluării, cooperarea cu instituțiile de învățământ pentru pregătirea cadrelor în domeniul evaluării, identificarea unor soluții și cu privire la evaluarea bunurilor mobile.