Anunț privind iniţiativa de elaborare şi consultarea publică a proiectului Hotărîrea a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvemului

Data: 
Wed, 2020-01-29 14:53

 Agenția Relații Funciare și Cadastru, în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative si pct. 177 din Regulamentul Guvernului aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 610/2018 inițiază, începând cu data de 29 ianuarie 2020, consultarea publica a proiectului Hotarirea a Guvernului cu privire la modificarea unor hotariri ale Guvernului.( Modificarile ce se operează în Hotarârea Guvernului nr. 1030/1998.)

Proiectul a fost elaborat in temeiul art.55 alin.(2) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.44-46, art.318), cu modificările ulterioare. Proiectul nominalizat este plasat pe pagina oficială a Agenției Relații Funciare și Cadastru: www.arfc.gov.md, în rubrica: Transparența decizională - proiecte de acte legislative si normative.

Recomandările pe marginea proiectului de Hotarire a Guvernului, supus consultării publice, pot fi expediate in perioada 29.01-11.02.2020, pe adresa electronica a Agenției Relații Funciare și Cadastru: info@arfc.gov.md, sau lilian.mindov @ arfc.gov.md, si/sau pe adresa mun. Chisinau, str. Serghei Lazo 48, numarul de telefon 022 881 252