Sesiune informativă privind modalitatea includerii obiectelor pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecția, conservarea și sporirea fertilităţii solurilor

Data: 
Fri, 2019-12-06 15:54

Specialiștii funciari ai administrației publice locale din raionul Călărași au participat la un seminar informativ în cadrul căruia șeful Direcției relații funciare și protecția solurilor, a Agenției Relații Funciare și Cadastru, Viorel Lupu-Gorița a informat despre modalitatea de selectare și corectitudinea întocmirii setului de acte pentru fişa perimetrului de ameliorare a terenurile, care constituie un document tehnic în care este redat regimul juridic al terenurilor, categoria terenurilor, modul de folosinţă a acestora, natura degradării acestora, în care sunt indicate totalitatea schimbărilor negative a însuşirilor solurilor ca rezultat al acţiunii factorilor naturali şi antropogeni, descrierea sumară a condiţiilor pedolitologice, a reliefului, a lucrărilor de ameliorare, evaluarea orientativă a lucrărilor necesare de ameliorare, necesar pentru implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solului pentru anii 2011-2020.

 
Astfel, ulterior setul de acte și fișa perimetrului urmează a fi transmise Agenției Relații Funciare și Cadastru pentru sistematizare și înaintarea Comisiei Republicane de selectare a mijloacelor și obiectelor de îmbunătățiri funciare pentru anul 2020, care în limita bugetului alocat decide asupra includerii obiectelor pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecția, conservarea și sporirea fertilităţii solurilor.


Amintim că, cererea sau sesizarea de constituire a unui perimetru de ameliorare se poate face de către direcţiile raionale agricultură și alimentație sau municipale, serviciile relaţii funciare raionale sau municipale, instituțiile în domeniul silviculturii și mediului, proprietarul terenului degradat, sau alte persoane fizice și juridice interesate care se depune la sediul administrației publice locale.