Situația actuală a Cadrului Integrat de Informație Geospațială în Republica Moldova discutată de către Membrii Consiliului Coordonator pentru crearea IDS

Data: 
Thu, 2019-10-31 14:13

 Astăzi 31 octombrie curent, în cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru s-a desfășurat ședința Consiliului Coordonator pentru crearea Infrastructurii Naționale de Date Spațiale (IDS). În cadrul întrunirii, prezidată de către Ștefan Crigan, director general adjunct ARFC, participanții au pus în discuție ,,Cadrul Integrat de Informație Geospațială în Republica Moldova" și anume realizările înregistrate, provocările întîmpinate pe parcursul anului 2019 și obiectivele stabilite pentru următoarea perioadă.
Astfel, pe parcursul anului a fost creat un instrument de diagnostic IDS, pentru o evaluare, realizată prin chestionarea a 22 organizații cheie privind necesității identificate pentru dezvoltarea IDS și anume componentele acesteia, calitatea acestora, prioritățile ajustate ale statului, investițiile care pot aduce cele mai mari beneficii.
În urma totalizării răspunsurilor oferite, rezultatele finale pe cei 9 indicatori sunt: Date Geospațiale 64 din 100, Guvernanță 53 din 100, Standarde 46 din 100, Legislație 43 din 100, Comunicare 41 din 100, Parteneriate 35 din 100, Capacitate & Educație 26 din 100, Inovații 20 din 100, Finanțe 14 din 100.
În acest context, pentru îmbunătățire serviciilor de date spațiale în Republica Moldova conform standardelor UE și stabilirea guvernanței durabile IDS în perioada 2019-2021 Agenția Relații Funciare și Cadastru va benefecia de proiectul UE Twinning pentru IDS, care va contribui la dezvoltarea serviciilor de rețea IDS la dezvoltarea Registrului de metadata, consolidarea capacităților IDS și revizuirea și actualizarea legislației existente privind IDS.
Totodată menționăm că în anul 2018, Comitetul Global al Organizației Națiunilor Unite pentru Managementul Informației Geospațiale a aprobat Cadrul Integrat de Informație Geospațială- ghid destinat factorilor de decizii, preocupați de crearea Infrastructurii de Date Spațiale și Managementul Informației Geospațiale la nivel national, destinat prioritar țărilor în curs de dezvoltare.