Atelier de instruire privind actualizarea bazei de date Corine Land Cover (CLC2018) pentru capitala Republicii Moldova - Chisinau

Data: 
Thu, 2019-07-11 16:24

 În cadrul proiectului ENI SEIS II East “Sistem Partajat de Informații privind Mediul”, o componentă de proiect este dedicată actualizării setului de date privind utilizarea și acoperirea terenului utilizînd metodologia CORINE Land Cover (CLC) pentru anul de referință 2018. 

 
Acesta este un sistem de clasificare armonizat la nivel European care are scopul să furnizeze informații sub formă de date spațiale și hărți vectoriale digitale ale utilizării și acoperirii reale a terenurilor. 
 
Prin urmare, în perioada 9-12 iulie se desfășoară un atelier de instruire practic pentru echipa națională responsabilă de realizarea proiectului pilot CORINE Land Cover pentru suprafața capitalei Republicii Moldova, primul fiind realizat în anul 2000 (CLC2000). 
 
Evenimentul este organizat de Agenția Europeană de Mediu, livrat de experții din cadrul Centrului European de Urbanism (ETC-ULS) în parteneriat cu Programul Copernicus (programul de observare și monitorizare a Pamântului al UE) și găzduit de către Agenția Relații Funciare și Cadastru. 

Informații de contact:
Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru: 
Maria Ovdii: 
Șef Direcţie geodezie, cartografie şi geoinformatică 
Telefon: +37322 881270
E-mail: maria.ovdii@arfc.gov.md
 
Website: https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/countries/moldova 
Agenția Europeană de Mediu: Coordonator de proiect - Jean-Nicolas Poussart
Jean-Nicolas.Poussart@eea.europa.eu 
 
Agenția de Mediu :Punct Focal Național
Silvia Nicolaescu: Șef Direcție management informațional integrat de mediu  s_nicolaesu@mediu.gov.md  
 
Biroul Național de Statistică: Punct Focal Național
Elena Orlova: Șef Direcție statistica agriculturii și mediului
elena.orlov@statistica.gov.md 
 
Agenția Europeană de Mediu - Asistent național de proiect
Maria Țarigradean: tarigradean.maria@gmail.com