Ședința Grupului de Lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare

Data: 
Mon, 2018-05-28 08:06

 La data de 11 mai curent, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat şedinţa ordinară a Grupului de Lucru creat pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare.

Scopul întâlnirii a fost de a discuta componenţa şi structura standardelor, care urmează a fi elaborate în perioada anilor 2018-2019, activităţi premergătoare fiind studierea structurii Standardelor de evaluare a bunurilor ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania, Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS), precum şi a celor Europene, în scopul alegerii celor mai bune practici ale profesiei de evaluator. IVS reprezintă un bun model pentru Republica Moldova deoarece includ standarde referitoare la toate tipurile de evaluări care pot fi realizate de către evaluatori, respectiv evaluări de bunuri imobile, evaluări de întreprinderi, evaluări de bunuri mobile şi evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare. Standardele Europene de Evaluare (EVS) nu includ standardele referitoare la toate tipurile de evaluări, ele cuprind doar standarde privind evaluări de bunuri imobile. Totodată, EVS sunt extrem de actuale pentru evaluatorii din Republica Moldova, dat fiind faptul că cota parte a bunurilor imobile în numărul total al obiectelor evaluării anual constituie circa 80-85%.
De asemenea în cadrul şedinţei s-a discutat planul calendaristic de elaborare a standardelor.
La eveniment au participat reprezentanţi ai ministerelor, agenţiilor de stat, instituțiilor publice şi organizaţiilor obşteşti, precum şi a mediului academic.
Activitatea de creare a Standardelor Naţionale de Evaluare presupune în primă fază elaborare a patru standarde generale, având la bază Standardele Internaţionale de Evaluare ediţia 2017.
La încheierea discuţiilor membrii Grupului de Lucru s-au împărţit în echipe de lucru, care vor lucra independent pe diferitele standarde şi vor prezenta rezultatele intermediare pentru discutare la şedinţa Grupului de Lucru din luna iunie.