În atenția executorilor lucrărilor cadastrale!

Data: 
Thu, 2018-05-17 13:58

 Agenția Relații Funciare și Cadastru vă informează, că din data de 11 mai 2018 au intrat în vigoare modificările și completările la următoarele instrucțiuni de specialitate:

 - Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, Ordinul nr. 25 din 27 martie 2018 (accesează documentul);

 - Instrucțiunea privind stabilirea hotarelor unităților administrativ-teritoriale și a hotarului intravilanului localității, Ordinul nr. 29 din 10 aprilie 2018 (accesează documentul)

Totodată, vă informăm că Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 43 din 09 aprilie 2015 privind aprobarea Indicațiilor metodologice privind corectarea erorilor și înlăturarea neconformităților în planul cadastral întocmit în procesul de privatizare în masă a terenurilor este abrogat. (accesează documentul)