Implementarea Standardelor Internaţionale de evaluare a bunurilor în Republica Moldova

Data: 
Wed, 2018-04-25 11:26

 

Activitatea de evaluare a bunurilor ca un gen independent de activitatea profesională a apărut în Republica Moldova relativ recent, la începutul anilor 2000. În perioada anilor 2002 – 2004 s-a desfăşurat elaborarea activă a actelor juridice şi normative în domeniul evaluării, a fost aprobată Legea cu privire la activitatea de evaluare.
Vectorul European de dezvoltare a Republicii Moldova, semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Foii pe parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova au dat un impuls nou dezvoltării metodologiei de evaluare a bunurilor. Faţa de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, ca organul administraţiei publice central ce reglementează inclusiv şi activitatea de evaluare a bunurilor imobile,  a fost pusă sarcina de a asigura implementarea standardelor internaţionale de evaluare a bunurilor prin elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare. Întru realizarea acesteia prin Ordinul ARFC a fost creat grupul de lucru, constituit din reprezentanţii ministerelor, instituţiilor publice de resort, asociaţiilor obşteşti ale evaluatorilor, băncilor comerciale.
Prima şedinţa a grupului de lucru pentru elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare a avut loc pe data de 21 aprilie. Au fost discutate actualitatea şi importanţa elaborării standardelor de evaluare, care va fi obligatorii pentru toţi specialiştii din domeniu din ţară. Aceste standarde pot fi aprobate atât prin preluarea standardelor internaţionale şi europene de evaluare, cât şi prin elaborarea notelor normative (ghidurilor) privind implementarea acestora în condiţiile Republicii Moldova.
Un factor important în organizarea activităţii de elaborare a standardelor naţionale de evaluare este colaborarea cu Institutului de Standardizare din Moldova, care este membru la trei organisme internaţionale de standardizare, are experienţa vastă în domeniul elaborării standardelor moldoveneşti şi poate contribui efectiv cu recomandări şi acţiuni concrete la elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare a bunurilor.
Datorită scării economiei naţionale, absenței unui număr critic de oameni de știință și evaluatori de înaltă calificare, Agenţia consideră important de a concentra eforturi asupra celor mai semnificative standarde de evaluare, prin preluarea acestora din Standardele Internaţionale şi Europene de Evaluare, fiind utilă experiența Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

 

Pentru a asigura realizarea sarcinilor înaintate faţă de ARFC pentru implementarea standardelor internaţionale prin elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare şi pentru dezvoltarea pieţei serviciilor de evaluare în Republica Moldova este necesară colaborarea dintre organele de stat, sectorul privat şi asociaţiile evaluatorilor.