Elaborarea standardelor naționale de evaluare

Data: 
Thu, 2018-04-12 14:55

                        

Recent prin ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a fost aprobată componenţa Grupului de Lucru  privind elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare. Problema elaborării standardelor naţionale din domeniu devine tot mai actuală în contextul asocierii Republicii Moldova la Uniunea Europeană, necesitatea adaptării Standardelor Internaţionale şi celor Europene de Evaluare la mediul juridic şi metodologic autohton. Matricea de politici a Foii de parcurs, pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova presupune elaborarea Standardelor Naţionale de Evaluare a patrimoniului ca un element necesar pentru asigurarea dezvoltării economiei naţionale.

În componenţa Grupului de Lucru sunt reprezentanţii ministerelor, asociaţiilor obşteşti ale evaluatorilor, mediului academic, sectorului privat. Textul Ordinului cu privire la crearea Grupului de Lucru poate fi accesat aici.........

Totodată, Ordinul menționat este plasat în directoriul Acte legislative și normative / Instrucțiuni și alte